De motor van een goede speelplaatswerking op de Meidoorn

De bezieler van de speelplaatswerking op de Meidoorn was juf Anja. De speelplaatswerking is gegroeid vanuit een schreeuw Tegen Pesten. Wanneer kinderen betrokken en enthousiast bezig zijn, is er geen ruimte om te pesten. Dit was juf Anja haar uitgangspunt, haar filosofie.

Juf Anja stond bij de oorsprong van de spelenkoffers, de spelenwinkel, de spelenhoeken, de speelplaatsbuddies, .... Tal van scholen heeft ze geïnspireerd. 
Bedankt juf Anja.

Nu zet de werkgroep speelplaatswerking zijn schouders onder het speelplaatsgebeuren. Samen (leerkrachten en kinderen) proberen we de motor draaiende te houden.

 

Kleuters en speelkoffers, het kan !

Ja, de kleuters hebben ook speelkoffers maardeze worden begeleid door de toezichthoudende juf. Er is een speelberging dicht bij de speelplaats waarin allerlei materiaal gesorteerd staat. De leerkracht in toezicht beslist met welk materiaal er gespeeld wordt. Het opruimen gebeurt vlot onder begeleiding van de leerkracht in toezicht.

 

Speelkoffers in de lagere school

Bij het begin van het schooljaar worden de speelkoffers duidelijk voorgesteld aan de leerlingen en aan de leerkrachten. De inhoud van de koffers kan aangepast worden per leeftijdsgroep: 1-2-3 en 4-5-6. 
Dit is enorm belangrijk want de uitdagingsfactor speelt een grote rol. Minder gekende spelen of activiteiten met minder gekende materialen, worden eens grondig gedemonstreerd of ingeoefend tijdens de lessen bewegingsopvoeding of in de klas.

Iedere speelkoffer heeft een vaste plaats, ruimte op de speelplaats waar met het materiaal mag worden gespeeld. Dit wordt vooraf gemeld aan de leerlingen. De leerkracht van toezicht is op de hoogte van de afspraken.

In iedere koffer zit een gelamineerde fiche met de inhoud van de koffer en speeltips en een speelwijzer.

Wij werken per koffer een thema uit : bv. mikken, knikkeren, strips, tekenen,...en combineren de koffers met sportspelen.

Het is de kunst om ongeveer om de 10 weken een ander soort koffer op te bouwen. Bv. bij goed weer zit de petanque er zeker bij , tijdens de winterperiode zal kleuren er niet bijzitten.

De kofferinhoud kan zeer verscheiden zijn :
Knikkeren, circus, pedalo's, kleuren, tekenen, strips, volksspelen, tollen, kaatseballen behendigheid, evenwicht, petanque, stelten ...

Budget?
Op onze school wordt er ieder jaar een budget vrijgemaakt voor de speelkoffers en de speelplaats. Dit is één van de prioriteiten . De school beschouwt de investering in spelmateriaal evenwaardig als de aankoop van een goede leesmethode.
Wij gebruiken op onze school ook veel zelfgemaakt of gerecycleerd materiaal.

Gerecycleerd :
- oude buggy's
- autobanden
- fietsbanden
- kartonnen rollen
- autosturen
- bikkels gemaakt van een oude fietskettingen
- oude schoolborden
- gebruikte fietsen, loopauto's, steps...

Zelfgemaakt :
- stelten in allerlei formaten, met verschillende moeilijkheidsgraden
- klossen (platte en bolle)
- looppaardjes
- schommelplanken (klein en groot)
- strandski-latten per 2 of per 5 leerlingen
- autobanden aan elkaar verbinden
- zip-play
- slagwip
- ringspel...

 

De spel-o-theek (middagwinkel)

is een uitleenwinkel, een lokaal in de omgeving van de speelplaats, waar leerlingen spelmateriaal kunnen lenen van 12 uur tot 13 uur.

In de winkel zijn 2 leerlingen verantwoordelijk voor het noteren en uitdelen van het uitgeleende materiaal en is 1 leerkracht (toezicht) verantwoordelijk in en rond de winkel.

Buiten op de speelplaats hangt een lijst uit met het te lenen spelmateriaal waarop wordt aangeduid voor welke leeftijdsgroep het spel bedoeld is, hoeveel leerlingen nodig zijn per spel om het spel goed te kunnen spelen. Soms staat er bij aangeduid hoeveel tijd er nodig is om het spel te kunnen spelen. Er hangt ook een leidraad uit, die aangeeft hoe je te werk gaat om materiaal te lenen.

De winkelverantwoordelijken noteren op het uitleenblad het nummer van het spelmateriaal, de naam en de klas van de ontlener, het beginuur, opmerkingen.

De winkelverantwoordelijken dragen een mooie Meidoorn-badge

Elke week krijgt elke klas een koffer. In de ene speelkoffer zitten stelten, in een andere circusspullen. We hebben elf verschillende koffers. De koffers bevatten materiaal om te sporten, om een spel te spelen of om te knutselen zoals bijvoorbeeld macramé. Maandagmorgen wisselen we van koffer. Het spelmateriaal zit eigenlijk in oude reuzechocopotten. We hebben die zelf opgepoetst. De speelkoffers gaan het pesten tegen. Een simpel plan! Wie zich amuseert denkt niet aan pesten. Andere scholen kunnen bij ons speelkoffers kopen.

 

Radio "Meidoorn" op dinsdag- en vrijdagmiddag

Vanuit de leerlingenraad is het idee gegroeid om de muziekmiddagen iets méér te geven. Er worden vanuit de leerlingen liedjes aangevraagd en gecombineerd met volksdansen en of groepsdansen. Tussendoor krijgen de leerlingen via reclamespots informatie over activiteiten op de school.

 

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Meidoorn

Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo

+32 9 341 82 36

info.demeidoorn@coltd.be