- Inschrijvingen - Nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2023 - 2024 kunnen zich nu via dit formulier inschrijven

Onze school stapt vanaf dit schooljaar over naar een aanmeldingsprocedure met een capaciteitsbepaling.

Dit betekent dat we vanaf 1 februari 2024 stoppen met de aanmeldingen voor volgend schooljaar.
Leerlingen die reeds aangemeld waren met het huidige systeem zijn allemaal ingeschreven en hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Nieuwe aanmeldingen voor volgend schooljaar zullen pas kunnen vanaf dinsdag 27 februari 2024.
De nieuwe procedure is wettelijk bepaald.

Meer info betreffende de procedure, vrije plaatsen vind je hieronder.

De inschrijvingsprocedure voor het huidige schooljaar 2023-2024 blijft dezelfde. 
Inschrijvingsbeleid geboortejaar 2021

Is je kind van een ander geboortejaar dan 2022 en wil je nog graag inschrijven op onze school.
Neem dan contact met ons op, voor sommige klassen hebben we nog een plaatsje over.
Inschrijving kan door een afspraak te maken bij het secretariaat. (09 341 82 36)

Vanaf 27 februari zullen ook deze kinderen moeten inschrijven via het aanmeldingssysteem.

Kinderen geboren in 2021 kunnen op volgende instapmomenten starten
(voor inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024)

geboren voor of ten laatste op

instapdatum

15/10/2021

15 april 2024

eerste dag na de paasvakantie
13/11/2021 13 mei 2024 eerste dag na het Hemelvaartverlof

Kinderen geboren ten laatste na 14/11/2021 kunnen instappen op 1 september 2024.

Instappen van peuters
Op volgende instapmomenten moeten de peuters effectief minstens twee jaar en zes maanden jong zijn.

Inschrijvingsbeleid geboortejaar 2022
Alle reeds aangemelde peuters zijn ingeschreven in onze school.
Alle niet aangemelde peuters zullen zich kunnen aanmelden met het oog op inschrijving tussen dinsdag 27 februari 2024 en dinsdag 19 maart 2024.
Het aantal vrije plaatsen en de procedure van het nieuwe aanmeldingssyteem vind je hieronder.

peuters

Na de inschrijving van uw kind in onze school, wordt u uitgenodigd naar een kennismakingsmoment waarbij u rondgeleid wordt op onze school.

Dit laat u toe een eerste beeld te vormen en desgevallend contact te hebben met de klastitularis van uw kind. 
Voorts ontvangt u documentatie omtrent de verschillende instanties waarmee onze school samenwerkt. 
Denk hierbij aan CLB, opvangaanbod, ...

Wanneer u uw kind inschrijft in onze school vragen we aan de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent de ISI kaart of de kidsID of een uittrekstel uit de geboorteakte van uw kind mee te brengen.

Uw peuter voor het eerst naar school...

Op www.klasse.be/ouders vind je filmpjes die ouders laten binnen gluren in een kleuterklas.
De beelden zijn van commentaar voorzien door de bekende kinderpsychiater Peter Adriaenssens. Niet te missen voor wie er van droomt om eens een vlieg in de kleuterklas te zijn.

Wil je graag al eens een kijkje nemen van onze kleuterschool?
Kijk dan hier.

AANMELDEN KLEUTER-EN LAGER ONDERWIJS 🏫📚

Wil je jouw kind inschrijven voor het schooljaar 24-25 voor het kleuter- en lager onderwijs in Eeklo?
Vanaf dit schooljaar moet je je aanmelden via het centrale digitale aanmeldingssysteem op 
www.eeklo.be/basisonderwijs

Aanmelden kan vanaf dinsdag 27 februari tot en met dinsdag 19 maart. De beschikbare plaatsen worden gepubliceerd op de websites van de verschillende scholen.

👦👧 Kinderen van eigen personeel van de school en broers en zussen krijgen voorrang.

Wil je een school bezoeken? Maak een afspraak met de school. Meer informatie over het aanmeldingssysteem vind je op www.eeklo.be/basisonderwijs

Alle scholen helpen je graag verder. Kom langs tijdens de schooluren of maak een afspraak.

Voor hulp kun je ook terecht in een digipunt in de bibliotheek, De Kring of LDC Zonneheem.

Wil je graag al eens een kijkje nemen van onze kleuterschool?
Kijk dan hier.

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Meidoorn
Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo
09/341.82.36
info.demeidoorn@coltd.be