×

Fout

[OSYouTube] Alledia framework not found

Inschrijven

Hoe inschrijven?
Het inschrijven van een nieuwe leerling gebeurt altijd via de directie. (bij afwezigheid het secretariaat)

Wanneer inschrijven?
We maken een onderscheid tussen kleuters en leerlingen die van school veranderen en een inschrijving van een peuter.

Kleuters en leerlingen die van school veranderen kunnen op gelijk welk moment instappen na een kennismakingsgesprek en de officiële inschrijving
Inschrijven van peuters gebeurt ook na een kennismakingsgesprek, maar de effectieve start van peuters gebeurt op één van de voorziene instapmomenten:

Op volgende instapmomenten moeten de peuters effectief minstens twee jaar en zes maanden jong zijn.

(voor inschrijvingen van het schooljaar 2021-2022)

geboren vóór en ten laatste op...

instapdatum

 

01/03/2020

1 september 2022

eerste dag na zomervakantie

07/05/2020

7 november 2022

eerste dag na de herfstvakantie

9/07/2020

9 januari 2023

eerste dag na de kerstvakantie

01/08/2020

1 februari 2023

1 februari

27/08/2020

27 februari 2023

eerste dag na de krokusvakantie

17/10/2020

17 april 2023

eerste dag na de paasvakantie

22/11/2020

22 mei 2023

eerste dag na het Hemelvaartverlof

 kinderen geboren ten laatste na 23/11/2020 kunnen instappen op 1 september 2023.

Instappen van peuters

Na de inschrijving van uw kind in onze school, wordt u uitgenodigd naar een kennismakingsmoment waarbij u rondgeleid wordt door onze school.

Dit laat u toe een eerste beeld te vormen en desgevallend contact te hebben met de klastitularis van uw kind. 
Voorts ontvangt u documentatie omtrent de verschillende instanties waarmee onze school samenwerkt. 
Denk hierbij aan CLB, opvangaanbod, ...

Wanneer u uw kind inschrijft in onze school vragen we aan de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent de ISI kaart of de kidsID of een uittrekstel uit de geboorte-akte van uw kind mee te brengen.

Om de inschrijving sneller te laten verlopen, vragen we uvia deze link de vragenlijst  online in te vullen, voor de kleuterschool.

Voor de lagere school gebruik je deze link

U zal nadien door ons gecontacteerd worden om de inschrijving van uw dochter/zoon te realiseren.

 

Uw peuter voor het eerst naar school...

Op www.klasse.be/ouders vind je filmpjes die ouders laten binnengluren in een kleuterklas.

De beelden zijn van commentaar voorzien door de bekende kinderpsychiater Peter Adriaennssens. Niet te missen voor wie er van droomt om eens een vlieg in de kleuterklas te zijn.

Wil je graag al eens een kijkje nemen van onze kleuterschool, klik dan hier

Inschrijvingen tijdens het coronavirus

Door het coronavirus kunnen de inschrijvingen op onze school niet op de normale manier gebeuren,.

Hoe kan je je kind dan toch inschrijven?

We vragen je om via deze link de vragenlijst  online in te vullen, zo meld je je kind al aan om ingeschreven te worden.

U zal nadien door ons gecontacteerd worden om de inschrijving van uw dochter/zoon te realiseren.

  •  We nemen later contact met je op om het inschrijvingsformulier telefonisch in te vullen.
  •  Van zodra het fysiek opnieuw kan, mag u het formulier ondertekenen en is de inschrijving definitief.

Graag wensen we ook een kopie van het ISI+ kaart van je kindje. Ben je niet in de mogelijkheid om dit nu aan ons te bezorgen via mail of de post, dan maken we ook dit later in orde.

 

Alle ontvangen, persoonsgebonden informatie is vertrouwelijk en valt onder de toepassing van de privacywetgeving.

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Meidoorn

Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo

+32 9 341 82 36

info.demeidoorn@coltd.be