- Inschrijvingen - Nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2023 - 2024 kunnen zich nu via dit formulier inschrijven

Hoe inschrijven?
Het inschrijven van een nieuwe leerling gebeurt altijd via de directie. (bij afwezigheid het secretariaat)

Wanneer inschrijven?
We maken een onderscheid tussen kleuters en leerlingen die van school veranderen en een inschrijving van een peuter.

Kleuters en leerlingen die van school veranderen kunnen op gelijk welk moment instappen na een kennismakingsgesprek en de officiële inschrijving
Inschrijven van peuters gebeurt ook na een kennismakingsgesprek, maar de effectieve start van peuters gebeurt op één van de voorziene instapmomenten:

Op volgende instapmomenten moeten de peuters effectief minstens twee jaar en zes maanden jong zijn.
(voor inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024)

Geboren vóór of ten laatste op Instapdatum
01/03/2021 1 september 2023 eerste dag na de zomervakantie
06/05/2021 6 november 2023 eerste dag na de herfstvakantie
08/07/2021 8 januari 2024 eerste dag na de kerstvakantie
01/08/2021 1 februari 2024
19/08/2021 19 februari 2024 eerste dag na de krokusvakantie
15/10/2021

15 april 2024

eerste dag na de paasvakantie
13/11/2021 13 mei 2024 eerste dag na het Hemelvaartverlof

Kinderen geboren ten laatste na 14/11/2021 kunnen instappen op 1 september 2024.

Instappen van peuters
Na de inschrijving van uw kind in onze school, wordt u uitgenodigd naar een kennismakingsmoment waarbij u rondgeleid wordt op onze school.

Dit laat u toe een eerste beeld te vormen en desgevallend contact te hebben met de klastitularis van uw kind. 
Voorts ontvangt u documentatie omtrent de verschillende instanties waarmee onze school samenwerkt. 
Denk hierbij aan CLB, opvangaanbod, ...

Wanneer u uw kind inschrijft in onze school vragen we aan de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent de ISI kaart of de kidsID of een uittrekstel uit de geboorte-akte van uw kind mee te brengen.

Om de inschrijving sneller te laten verlopen, vragen we u via deze link de vragenlijst online in te vullen, voor de kleuterschool.
Ook voor de lagere school gebruik je deze link.

U zal nadien door ons gecontacteerd worden om de inschrijving van uw dochter/zoon te realiseren.

Uw peuter voor het eerst naar school...

Op www.klasse.be/ouders vind je filmpjes die ouders laten binnengluren in een kleuterklas.
De beelden zijn van commentaar voorzien door de bekende kinderpsychiater Peter Adriaennssens. Niet te missen voor wie er van droomt om eens een vlieg in de kleuterklas te zijn.

Wil je graag al eens een kijkje nemen van onze kleuterschool?
Kijk dan hier.

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Meidoorn
Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo
09/341.82.36
info.demeidoorn@coltd.be