- Inschrijvingen - Nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2024 - 2025 kunnen zich nu via dit formulier aanmelden

Om de 5 pijlers van ons opvoedingsproject te kunnen verwezenlijken hebben we wegwijzers nodig.
Dit zijn waarden, bakens of ankerpunten die ons helpen deze opdracht vervullen of die ons in beweging zetten.
Liefde staat centraal in onze waarden. Heb uw naaste lief zoals uzelf.liefdeschilderij kleine drukker

Basiswaarden die ons handelen richten

• Zorgzaamheid
  Met iedereen en alles in de wereld rondom ons willen wij zorgzaam omgaan. Iedereen is gelijkwaardig. Niemand is gelijk. Daarom heeft ieder mens het recht om behandeld te worden met respect voor zijn eigenheid.
• Integriteit
  We willen steeds het goede doen en betrouwbaar zijn. Hiervoor willen we eerlijk en oprecht handelen. We streven daarbij naar harmonie tussen woord en daad.
• Respect
  Wij willen respectvol en zonder vooroordelen omgaan met iedereen en alles in de wereld rondom ons.
• Dialoog
  Alles en iedereen is verbonden met elkaar. Daarom willen wij blijvend in dialoog gaan met elkaar. Gastvrijheid, vriendelijkheid, warmte , betrokkenheid kunnen deze dialoog kansen geven en doen groeien.
• Solidariteit
  Solidariteit is een engagement ten aanzien van alles en iedereen. Daarom geven we extra aandacht aan diegenen die in bijzondere situaties verkeren.
Positief denken
  Wij geloven in het goede van ieder kind, iedere collega, ouder, externe medewerker of mens in de wereld rondom ons. Wij geloven in de groei en ontwikkeling van iedereen. Enthousiasme helpt ons daarbij.

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Meidoorn
Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo
09/341.82.36
info.demeidoorn@coltd.be