"Wie je in je hart bewaart, vergeet je nooit."

Met heel veel verdriet melden wij U het overlijden van juf Anja.

We zullen onze juf Anja missen. Ze was heel geliefd bij de kinderen, collega's, ....

We zijn ervan overtuigd dat ze op de Meidoorn zal blijven voortleven doorheen de speelplaatswerking, de buddiewerking, het pestactieplan, ….
Door zoveel acties waar ze, energiek als ze was, haar schouders onder heeft gezet.

Op maandag 16 april zullen  we op school samen met de kinderen afscheid nemen van juf Anja.

We wensen haar man en haar kinderen, haar mama, haar familie en vrienden veel sterkte toe.

 

Het Meidoornteam

Ga naar boven