Het 4de leerjaar op zeeklassen

Het weer is uitstekend in Blankenberge. De leerlingen van het 4de leerjaar genieten met volle teugen van hun weekje zeeklas. Je kan hun avonturen volgen op de Weebly van het 4de leerjaar.

 zeeklas

Infoavond

Ook dit schooljaar organiseren we een infoavond voor de ouders.
We voorzien hiervoor verschillende momenten en hopen alle ouders te mogen ontvangen.
We starten om 19.30 in de polyvalente zaal. (Bij de ingang aan de receptie rechts)

donderdag 4 september     2de graad
dinsdag 9 september         1ste graad
woensdag 10 september    kleuterschool
donderdag 11 september   3de graad

Nieuw

Agenda ouderraad
18 september 2014

Sportkalender
voorlopige versie sept

Schoolreglement
2014-2015

Infobrochure
2014-2015

Activiteiten
klik hier

COLTD

Basisschool De Meidoorn is de basisschool binnen COLTD

Go to top